Πώς θα μετρήσουμε τη γωνία


Πώς θα μετρήσουμε τη γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες του ήλιου με την κατακόρυφη του τόπου;

Θα χρησιμοποιήσουμε μια ράβδο γνωστού μήκους την οποία θα τοποθετήσουμε σε κατακόρυφη θέση. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε το μήκος της σκιάς της ράβδου όπως φαίνεται στο σχήμα.