Κατακόρυφος ενός τόπου


Ερώτηση: Τι είναι κατακόρυφος του τόπου

Κατακόρυφος ενός τόπου, ή απλούστερα κατακόρυφος, ή και γραμμή κατακορύφου ονομάζεται η ακτίνα της Γής που διέρχεται από το σημείο που βρίσκεται ο παρατηρητής. Η κατεύθυνσή της κατακορύφου αποτελεί την κατεύθυνση της βαρυτητας, στο σημείο εκείνο, στην επιφάνεια της Γης.

 

 

Ερώτηση: Πώς θα βρούμε την κατακόρυφο ενός τόπου;

Με τό νήμα της Στάθμης, το οποίο είναι ένα βάρος το οποίο κρέμεται απο ένα σκοινί. Με αυτό το εργαλείο βρίσκουμε την κατακόρυφη ενός τόπου.

 


 

Ερώτηση: Είναι η μέτρηση αυτή ακριβής;

Θεωρητικά ναι, η διεύθυνση του νήματος της στάθμης συμπίπτει με την διεύθυνση της γήινης ακτίνας που διέρχεται από τον τόπο της παρατήρησης. Στη πραγματικότητα όμως οι δύο αυτές διευθύνσεις σχηματίζουν μεταξύ τους μια πολύ μικρή γωνία από γεωλογικούς λόγους, δηλαδή η διεύθυνση του νήματος της στάθμης παρεκκλίνει ελαφρά της κατακορύφου. Βέβαια δέν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις μετρήσεις μας καθώς η διαφορά είναι πολύ μικρή.